• LT

Advokato Mindaugo Badaro kontora | MB Legal

Advokato Mindaugo Badaro kontora | MB Legal buvo ?steigta 2011 m. Kontora specializuojasi teikiant teisines paslaugas Kreditoriaus interes? gynybos, Asmens duomen? teisin?s apsaugos, ?moni? bei fizini? asmen? bankroto, ?moni? restrukt?rizavimo, Darbo teis?s, Nekilnojamojo turto, ?vairi? r?ši? energijos, Naftos produkt? prekybos, Transporto (pervežim?) teis?s sferose, ta?iau, teisines paslaugas teikia ir kitose teisin?se sferose, pagal kliento pageidavimus.

Prioritetine vertybe laikome Kliento l?kes?i? pateisinim?, tod?l akcentuojame ? m?s? Klient? orientuot? teisin? aptarnavim?: ?sigilinim? ? individuali? situacij?, operatyvum? ir lojalum?, asmenin? d?mes?, reguliar? informavim?, k?rybišk? teisini? sprendim? pri?mim?. Tinkamas ši? princip? ?gyvendinimas garantuoja ne tik m?s? Kliento l?kes?i? pateisinim?, bet ir viršijim?.

Savo klientams teikiame paslaugas labiausiai atitinkan?ias j? verslo aplink? ir veiklos pob?d?, kurian?ias ilgalaik? prid?tin? vert? bei atitinkan?ias naujausias praktikos tendencijas. M?s? esminis veiklos principas – koncentracija ties realiais, klientui naudingais rezultatais.

Bendradarbiaujame su bankroto administratoriais, auditoriais, buhalteriais, turto vertintojais ir kit? sri?i? specialistais, tod?l savo klientams galime pasi?lyti itin plataus spektro teisines paslaugas.

Advokato Mindaugo Badaro kontora | MB Legal teisines paslaugas teikia lietuvi?, angl?, rus? kalbomis.