Pro Bono

„Pro bono“ išvertus iš lot. kalbos reiškia „viešajam“ gėriui. Paprastai šiuo terminu žymima situacija, kai teisinės paslaugos teikiamos neatlygintinai arba už sumažintus įkainius. Tokie atvejai galimi tuomet, kai Kliento finansinė padėtis yra ypač sunki ir teisinių paslaugų teikimas įprasta tvarka jam būtų nepakeliama finansinė našta, iš esmės užkertanti kelią gauti veiksmingą teisinę pagalbą. Kitais atvejais, teisines paslaugas „Pro bono“ principu teikiame kai teisinė situacija yra įdomi ar atgarsį visuomenėje kelianti ir jos išsprendimas gali būti reikšmingas visai teisinei sistemai, visuomenei ar jos daliai.

Jeigu manote, kad Jūsų situacija atitinka aukščiau nurodytas sąlygas, prašome kreiptis dėl teisinių paslaugų teikimo „Pro bono“ sąlygomis.