Praktikos sritys

Kontora teisines paslaugas teikia tiek privatiems, tiek verslo klientams įvairiose teisės srityse.

Kontora specializuojasi teikiant teisines paslaugas šiose teisės sferose:

• Kreditoriaus interesų gynyba (teisminis skolų išieškojimas, įskaitant antstolinių veiksmų priežiūrą);
• Įmonių bei fizinių asmenų bankroto teisė;
• Įmonių restruktūrizavimo teisė;
• Transporto (pervežimų) teisė;
• Asmens duomenų teisinė apsauga;
• Atstovavimas teisme, arbitraže ir kitose valstybinėse/privačiose institucijose;
• Darbo teisė;
• Įmonių (verslo) teisė;
• Draudimo teisė;
• Nekilnojamojo turto teisė;
• Šeimos teisė;
• Įvairių rūšių energijos prekybos teisiniai aspektai;
• Naftos produktų prekybos teisiniai aspektai;
• Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje teisiniai aspektai (Imigracijos teisė).

Kitos praktikos sritys:

• Baudžiamoji teisė;
• Europos Sąjungos teisė;
• Intelektinės nuosavybės teisė;
• Konkurencijos teisė;
• Bankų, finansų ir vertybinių popierių teisė;
• Mokesčių teisė;
• Viešieji pirkimai;
• kitos teisės sritys.